elinnebandy logo shield horisontell

Starta upp elinnebandy

Starta upp verksamhet:

Vill du starta upp elinnebandy? Vi hjälper dig!

Steg ett är att ta kontakt med oss för ett uppstartsmöte. Där lägger vi tillsammans upp en kartläggning och framtidsplan för just er verksamhet, bokar tid för prova-på-aktivitet hos er samt att vi diskuterar punkterna som finns listad nedan.

Vill du veta mer? Kontakta oss »

AV6I4973

Starta upp verksamhet i tre steg:

STEG 1 - FÖRBEREDELSER

Det första ni behöver göra är att se till att förankra intresset att starta upp elinnebandy i föreningens styrelse som därefter får besluta om uppstart av ny verksamhet. Det är viktigt att få med föreningen som helhet. Hänger verksamheten på en enskild person blir den väldigt sårbar och chansen att idrotten finns kvar i föreningen över en lång tid minskar drastiskt.

Syfte och målsättning

Det är viktigt att fastställa ett tydligt syfte varför föreningen vill starta och bedriva elinnebandyverksamhet samt vad målsättningen med det är. Viktigt är att det finns kontinuitet och långsiktighet för målgruppen, att föreningen har en rimlig målbild över var man befinner sig om några år samt att en plan för hur elinnebandy blir en naturlig del av föreningens verksamhet. Detta kan säkerställas genom att någon i styrelsen har ett särskilt ansvar över elinnebandy och att det är en stående punkt på styrelsemöten.

Elinnebandy

Som den enda idrotten i Sverige ger elinnebandy personer med rörelsenedsättning möjligheten att utöva en lagsport. Idrotten passar många åldrar och i regel delas lag upp mer utifrån nivå än ålder. Elinnebandy utövas på en mindre spelplan med låg sarg, målburarna är lägre och bredare än ett traditionellt innebandymål. Varje lag har tre spelare åt gången på plan och det finns ingen specifik målvakt. Spelarna sitter i specialbyggda stolar med ett klubb-blad längst fram. Stolarna har tre hjul, körs på el och styrs med en joystick. Reglerna liknar den traditionella innebandyns regler, men kompletteras med en rad tilläggsregler anpassade för elinnebandy. Mer om elinnebandy ka ndu läsa här: https://elinnebandyarlivet.se/vad-ar-elinnebandy

ATT TÄNKA PÅ

Innan ni är redo att komma igång med verksamheten behöver frågor kopplat till ledare, träningsanläggning samt ekonomi säkerställas.

Ledare

Ni behöver säkerställa att det finns ledare för er verksamhet med relevant kompetens. En rekommendation är att ha minst två ledare som tillsammans har både innebandyspecifik kunskap och kompetens inom parasportens grunder. Om det saknas är det bra att planera för kunskapshöjande insatser för ledarna. Ta gärna kontakt med ert innebandydistrikt eller parasportdistrikt för hjälp med detta.

Anläggning

Återkommande träningstider i samma anläggning är av största vikt. För många är rutiner avgörande för att skapa en trygghet och en kontinuitet. För andra handlar återkommande träningstider om att underlätta planeringen med transport till och från anläggningen. Eftersom åldersspannet är stort inom elinnebandy är det också viktigt att inte förlägga träningstider för sent.

Ekonomi

Precis som i övriga delar av verksamheten är ekonomi viktigt för en fungerande elinnebandyverksamhet. Personer med funktionsnedsättning är en ekonomiskt utsatt målgrupp och låga kostnader kan vara avgörande för att ha möjlighet att spela innebandy. Som förening behöver ni fastställa vilka ekonomiska möjligheter som finns för att underlätta för laget och spelarna. Se över hur föreningen kan hålla medlems- och träningsavgifter på en låg nivå, vilka möjligheter som finns för att bistå med material till spelarna, ge stöd till kostnader för eventuell serie-/cupavgift, med mera. Har föreningen inte möjlighet att bistå med ekonomiska resurser kan ni se över möjligheterna att söka bidrag för verksamheten. Bidrag att söka kan finnas hos exempelvis innebandyförbundet, parasportförbundet, kommuner eller lokala fonder och stiftelser. Kanske har föreningen någon sponsor/samarbetspartner som kan tänka sig att stötta verksamhet lite extra?

IMG 9544

STEG 2 - NÅ UT TILL MÅLGRUPPEN

Nu är grunden för en lyckad elinnebandyverksamhet lagd och det är dags att gå vidare med att nå ut till den målgruppen. En bra idé är att börja med att skapa en plan för hur och var ni ska nå målgruppen, hur många deltagare ni kan ta emot för att verksamheten ska fungera samt ha en tydlig plan för när det kommer nya deltagare till ert elinnebandylag.

Rekrytera spelare

Prova på-tillfällen är ett bra sätt att nå ut till målgruppen, gärna på samma tid och i samma anläggning som verksamheten kommer arrangeras framöver. Bra att tänka på är att det inte bör handla om ett enskilt tillfälle, utan flera tillfällen där möjligheten att kravlöst prova på er verksamhet finns. Rutiner är i många fall avgörande för att skapa en trygghet och att få provträna flera gånger kan därmed vara något som krävs för en lyckad rekrytering. Projektet hjälper dig här med ett färdigt koncept för själva prova-pådagen och kommer även vara en hjälpande hand i hur man ska tänka kring marknadsföring och att nå ut till målgruppen.

Det kan också vara en idé att vända sig till er kommun eller ert RF-SISU-distrikt och se om de arrangerar någon form av prova på-verksamhet, exempelvis idrottens dag eller idrottsskola riktad till personer med funktionsnedsättning. Ett annat alternativ är att vända sig till anpassad grundskola och/eller anpassad gymnasieskola och se över möjligheterna till skolbesök för att marknadsföra och visa upp elinnebandy. Detsamma gäller dagliga verksamheter, habiliteringsmottagning, LSS-boende, med mera. Har er förening sociala medier och/eller en hemsida? Se till att ha med elinnebandy där, både i marknadsföringssyfte och för att inkludera verksamheten som en naturlig och självklar del av föreningen. Involvera gärna parasportförbundet, innebandyförbundet och RF-SISU som finns i ert distrikt. De kan vara till god hjälp vid uppstart- och rekryteringsarbete.

Information

Även när det kommer till information som ni önskar nå ut med finns det några saker att tänka på. Försök hålla det så kort och tydlig som möjligt, det är viktigt att både spelare och anhöriga kan ta del av informationen. Det kan vara en god idé att använda både bild och text.

STEG 3 - KOMMA IGÅNG

Nu är förberedelserna klara och rekryteringsprocessen genomförd, det är dags att komma igång med verksamheten! Till en början kanske det inte dyker upp det antalet spelare ni hade hoppats på, men låt inte det få er att tappa hoppet. Se istället till att fortsätta marknadsföra verksamheten och försöka nå ut till målgruppen. Ibland krävs lite tålamod för att det ska bli riktigt bra till slut.

Texten är inspirerad och tagen från Svenska Innebandyförbundets "kom igång med parainnebandy"

W1 6062

Starta upp verksamhet steg för steg (förenklat):

Förberedelser:
 • Förankra intresset med föreningens styrelse
 • Fastställ syfte och mål med verksamheten
 • Se över tillgång till ledare, anläggning och ekonomi
 • Nå ut till målgruppen
Komma igång:
 • Genomför prova-på-aktiviteter
 • Genomför utbildningar
 • Genomför träningar

Fem tips för att lyckas i uppstarten:

 1. Ha gott stöd och förankring i styrelsen och föreningen
 2. Se över vilka fonder och stiftelser man kan söka ekonomiska medel via
 3. Ha god kontakt och samarbete med kommunen
 4. Marknadsför dig rätt - ta kontakt med målgruppen via bland annat habiliteringar
 5. Våga fråga om hjälp! - Det finns andra som redan gjort det ni nu vill göra, ta hjälp genom projektet för att lyckas med er verksamhet.
AV6I4973

Starta upp verksamhet i tre steg:

STEG 1 - FÖRBEREDELSER

Det första ni behöver göra är att se till att förankra intresset att starta upp elinnebandy i föreningens styrelse som därefter får besluta om uppstart av ny verksamhet. Det är viktigt att få med föreningen som helhet. Hänger verksamheten på en enskild person blir den väldigt sårbar och chansen att idrotten finns kvar i föreningen över en lång tid minskar drastiskt.

Syfte och målsättning

Det är viktigt att fastställa ett tydligt syfte varför föreningen vill starta och bedriva elinnebandyverksamhet samt vad målsättningen med det är. Viktigt är att det finns kontinuitet och långsiktighet för målgruppen, att föreningen har en rimlig målbild över var man befinner sig om några år samt att en plan för hur elinnebandy blir en naturlig del av föreningens verksamhet. Detta kan säkerställas genom att någon i styrelsen har ett särskilt ansvar över elinnebandy och att det är en stående punkt på styrelsemöten.

Elinnebandy

Som den enda idrotten i Sverige ger elinnebandy personer med rörelsenedsättning möjligheten att utöva en lagsport. Idrotten passar många åldrar och i regel delas lag upp mer utifrån nivå än ålder. Elinnebandy utövas på en mindre spelplan med låg sarg, målburarna är lägre och bredare än ett traditionellt innebandymål. Varje lag har tre spelare åt gången på plan och det finns ingen specifik målvakt. Spelarna sitter i specialbyggda stolar med ett klubb-blad längst fram. Stolarna har tre hjul, körs på el och styrs med en joystick. Reglerna liknar den traditionella innebandyns regler, men kompletteras med en rad tilläggsregler anpassade för elinnebandy. Mer om elinnebandy ka ndu läsa här: https://elinnebandyarlivet.se/vad-ar-elinnebandy

ATT TÄNKA PÅ

Innan ni är redo att komma igång med verksamheten behöver frågor kopplat till ledare, träningsanläggning samt ekonomi säkerställas.

Ledare

Ni behöver säkerställa att det finns ledare för er verksamhet med relevant kompetens. En rekommendation är att ha minst två ledare som tillsammans har både innebandyspecifik kunskap och kompetens inom parasportens grunder. Om det saknas är det bra att planera för kunskapshöjande insatser för ledarna. Ta gärna kontakt med ert innebandydistrikt eller parasportdistrikt för hjälp med detta.

Anläggning

Återkommande träningstider i samma anläggning är av största vikt. För många är rutiner avgörande för att skapa en trygghet och en kontinuitet. För andra handlar återkommande träningstider om att underlätta planeringen med transport till och från anläggningen. Eftersom åldersspannet är stort inom elinnebandy är det också viktigt att inte förlägga träningstider för sent.

Ekonomi

Precis som i övriga delar av verksamheten är ekonomi viktigt för en fungerande elinnebandyverksamhet. Personer med funktionsnedsättning är en ekonomiskt utsatt målgrupp och låga kostnader kan vara avgörande för att ha möjlighet att spela innebandy. Som förening behöver ni fastställa vilka ekonomiska möjligheter som finns för att underlätta för laget och spelarna. Se över hur föreningen kan hålla medlems- och träningsavgifter på en låg nivå, vilka möjligheter som finns för att bistå med material till spelarna, ge stöd till kostnader för eventuell serie-/cupavgift, med mera. Har föreningen inte möjlighet att bistå med ekonomiska resurser kan ni se över möjligheterna att söka bidrag för verksamheten. Bidrag att söka kan finnas hos exempelvis innebandyförbundet, parasportförbundet, kommuner eller lokala fonder och stiftelser. Kanske har föreningen någon sponsor/samarbetspartner som kan tänka sig att stötta verksamhet lite extra?

STEG 2 - NÅ UT TILL MÅLGRUPPEN

Nu är grunden för en lyckad elinnebandyverksamhet lagd och det är dags att gå vidare med att nå ut till den målgruppen. En bra idé är att börja med att skapa en plan för hur och var ni ska nå målgruppen, hur många deltagare ni kan ta emot för att verksamheten ska fungera samt ha en tydlig plan för när det kommer nya deltagare till ert elinnebandylag.

Rekrytera spelare

Prova på-tillfällen är ett bra sätt att nå ut till målgruppen, gärna på samma tid och i samma anläggning som verksamheten kommer arrangeras framöver. Bra att tänka på är att det inte bör handla om ett enskilt tillfälle, utan flera tillfällen där möjligheten att kravlöst prova på er verksamhet finns. Rutiner är i många fall avgörande för att skapa en trygghet och att få provträna flera gånger kan därmed vara något som krävs för en lyckad rekrytering. Projektet hjälper dig här med ett färdigt koncept för själva prova-pådagen och kommer även vara en hjälpande hand i hur man ska tänka kring marknadsföring och att nå ut till målgruppen.

Det kan också vara en idé att vända sig till er kommun eller ert RF-SISU-distrikt och se om de arrangerar någon form av prova på-verksamhet, exempelvis idrottens dag eller idrottsskola riktad till personer med funktionsnedsättning. Ett annat alternativ är att vända sig till anpassad grundskola och/eller anpassad gymnasieskola och se över möjligheterna till skolbesök för att marknadsföra och visa upp elinnebandy. Detsamma gäller dagliga verksamheter, habiliteringsmottagning, LSS-boende, med mera. Har er förening sociala medier och/eller en hemsida? Se till att ha med elinnebandy där, både i marknadsföringssyfte och för att inkludera verksamheten som en naturlig och självklar del av föreningen. Involvera gärna parasportförbundet, innebandyförbundet och RF-SISU som finns i ert distrikt. De kan vara till god hjälp vid uppstart- och rekryteringsarbete.

Information

Även när det kommer till information som ni önskar nå ut med finns det några saker att tänka på. Försök hålla det så kort och tydlig som möjligt, det är viktigt att både spelare och anhöriga kan ta del av informationen. Det kan vara en god idé att använda både bild och text.

STEG 3 - KOMMA IGÅNG

Nu är förberedelserna klara och rekryteringsprocessen genomförd, det är dags att komma igång med verksamheten! Till en början kanske det inte dyker upp det antalet spelare ni hade hoppats på, men låt inte det få er att tappa hoppet. Se istället till att fortsätta marknadsföra verksamheten och försöka nå ut till målgruppen. Ibland krävs lite tålamod för att det ska bli riktigt bra till slut.

Texten är inspirerad och tagen från Svenska Innebandyförbundets "kom igång med parainnebandy"

IMG 9544

Starta upp verksamhet steg för steg (förenklat):

Förberedelser:
 • Förankra intresset med föreningens styrelse
 • Fastställ syfte och mål med verksamheten
 • Se över tillgång till ledare, anläggning och ekonomi
 • Nå ut till målgruppen
Komma igång:
 • Genomför prova-på-aktiviteter
 • Genomför utbildningar
 • Genomför träningar

Fem tips för att lyckas i uppstarten:

 1. Ha gott stöd och förankring i styrelsen och föreningen
 2. Se över vilka fonder och stiftelser man kan söka ekonomiska medel via
 3. Ha god kontakt och samarbete med kommunen
 4. Marknadsför dig rätt - ta kontakt med målgruppen via bland annat habiliteringar
 5. Våga fråga om hjälp! - Det finns andra som redan gjort det ni nu vill göra, ta hjälp genom projektet för att lyckas med er verksamhet.
W1 6062
Alla rättigheter reserverade Elinnebandy är livet © 2024
CookiesSidkartaFilarkiv • Webb: Precis Reklam i Yodo CMS

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga